פעילויות

לימודי שחיה ב”נס גלים”

לימודי שחיה לכל הגילאים

הלימוד בקבוצות או הפרטי

הסתגלות למים ושיפור סגנון

מדריכים מקצועיים בוגרי מכון וינגייט

לימודי שחיה בנס גלים

לימודי שחיה בנס גלים