עדכונים

  • לימודי שחייה

    בית ספר ללימודי שחייה 2swim לימודי שחייה מגיל 5 לפרטים נוספים: 03-9788833  

  • שימו לב!

    בימים שני עד חמישי משעה 15:30 עד 19:00 ייסגרו שני מסלולי שחייה לטובת בית הספר ללימודי שחייה.