דו"חות שנתיים

דו"ח שנתי חברה כלכלית 2016

https://www.nzc.org.il/uploads/n/1583935794.6797.pdf

דו"ח שנתי חברה כלכלית 2017

https://www.nzc.org.il/uploads/n/1583935813.7993.pdf

דו"ח שנתי חברה כלכלית 2018

https://www.nzc.org.il/uploads/n/1583935820.1268.pdf

פרוטוקולים

שם הפרוטוקולתאריךקבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מס' 5319/08/2020 פרוטוקול דיונים נגיש
פרוטוקול ועדת ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מס' 5217/12/2019 פרוטוקול דיונים נגיש
פרוטוקול ועדת ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מס' 5126/05/2019 פרוטוקול דיונים נגיש

תקציב חברה כלכלית

https://www.nzc.org.il/uploads/n/1606056517.1863.pdf